КРИБ-Перник се срещна с представители на новоучредената партия „Български гласъ“

КРИБ-Перник се срещна с представители на новоучредената партия „Български гласъ“

В офиса на РО „КРИБ Перник“ се проведе първата опознавателна среща с представители на новоучредена партия „Български гласъ“. В срещата взеха участие председателят на КРИБ Георги Милев и областният координатор партия „Български гласъ за Перник -Симона Петрова.

Според Георги Милев, целта на тази среща е да бъде обсъдено състоянието на бизнеса в областта, проблемите които пречат за неговото развитие, възможностите за партньорство между бизнеса и политическите партии при определянето на приоритетите за социално-икономическото развитие на пернишки регион. На срещата беше обсъден и проектът на предизборната програма на партията.

„Като представители на работодателска организация, ние винаги сме се стремели да си партнираме с всички политически партии и да им предоставяме експертна помощ. Основната ни цел винаги е била да съдействаме за решаването на важни за региона проблеми и да съдействаме за неговото развитие и просперитет, и за превръщането му в по-добро място за бизнес и живот“, заяви Георги Милев.

Симона Петрова изрази готовността на политическата структура на партията в Перник да си партнира с КРИБ-Перник и с общи усилия да решават важните проблеми, свързани не само с бизнеса, но и с други сфери на обществено-икономическия живот в областта. Петрова заяви, че предстои провеждането на поредица от срещи с КРИБ във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори за 49-то Народно събрание.