ЦИК назначи пернишката Районна избирателна комисия

ЦИК назначи пернишката Районна избирателна комисия

Централната избирателна комисия излезе с решение за назначаване на Районна избирателна комисия в 14-ти Пернишки многомандатен избирателен район. Както вече писахме на проведените консултации при областния управител не беше постигнато единодушно решение за състава на комисията. Основният  спор  беше за секретар на комисията.  Не се стигна до решение кой да бъде секретар – от ПП Продължаваме промяната  предложиха Анастасия Соколова и ДПС – Галина Никодимова

ДПС предложиха Никодимова за председател на Районната избирателна комисия, длъжността секретар беше алтернатива.

Румяна Петрова беше предложението на ГЕРБ за председател.

От БСП и Възраждане настояваха техен представител пък да е зам.-председател на комисията. Съответно Ирина Михайлова и Донка Ваташка.

От ЦИК информираха, че от представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

Според решението на ЦИК, за председател на пернишката РИК е назначена Румяна Петрова. За заместник – председатели са назначени Донка Ваташка и Галина Никодимова. Вече бившият председател Анастасия Соколова поема поста на секретар на комисията. С решението на ЦИК са назначени и двама членове на пернишката Районна избирателна комисия, която влиза в правата си на 11 февруари 2023 година.

Решението не е окончателно, то може да бъде обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.