МС даде ново помещение на пернишкото „Социално подпомагане“

По решение на правителството Агенцията за социално подпомагане получава управлението върху имот – публична държавна собственост в Перник за нуждите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Перник. Той представлява самостоятелен обект с площ 16,97 кв. м, разположен на 13-ия етаж във вх. Б на сграда, намираща се на пл. „Свети Иван Рилски“ № 1.

Имотът ще бъде използван за работни помещения предвид увеличената численост на служителите в дирекцията.