Брезнишкото „Водоснабдяване“ вдигна цената на водата, която продава на „В и К“

Брезнишкото „Водоснабдяване“ вдигна цената на водата, която продава на „В и К“

Брезнишкото дружество „Водоснабдяване“ ЕООД  повишава цената на водата за питейно-битови цели, която подава на „В и К“-Перник, който е оператор за региона. С решение  на Комисията за енергийно и водно регулиране,  новата цена  от началото на тази година става 0,342 лв. за един кубически метър питейна вода без ДДС.

На въпрос на Днес и утре- кое налага повишаването на водата, която „Водоснабдяване“- Брезник продава от язовир „Красава“, управителят на дружеството инж. Иван Ковачев, поясни: “Както знаете, нашето дружество подава пречистената от язовира вода на „В и К“-Перник, защото предприятието инкасира консумираната вода и има ангажимент да поддържа водопроводната мрежа в общината. Цената на водата от язовир „Красава“, която ние подаваме, не е увеличавана от 2011 година. От тогава до сега „В и К“ Перник няколко пъти вдига цената на водата за населението на община Брезник , аргументирайки се с приетия бизнес план и заложените в него разходи. Нашето предприятие също има разходи, но за да не натоварваме допълнително цената на водата, полагахме огромни усилия да се справяме финансово. Но това вече е невъзможно. Затова и КЕВР прие предложението ни за повишаване на цената, което, повярвайте, е минимално. И друг път сме говорили, че „В и К“-Перник има сериозни задължения към нас. Въз основа на подписано споразумение, дружеството ни плаща текущото месечно задължение плюс 5000 лева от старото. Кога ще успеем да си вземем дължимата сума не мога да кажа. Община Брезник прояви разбиране към финансовото състояние на пернишкото дружество и затова предложихме този приемлив за него вариант за издължаване“, поясни инж. Ковачев.