Дневен архив: 09/02/2023

Община Брезник има готовност за плащането на данъци и такси за 2023 година

От 07.02.2023 година стартира плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2023 г. Това информираха от Община Брезник. От там напомнят, че на предплатилите за цялата година до 30 април 2023 г. се прави отстъпка 5% Прочети още »

Конкурс на тема „Освобождението на България“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), съвместно с Общински исторически музей – гр. Брезник, организират конкурс на тема: „Освобождението на България“. Това информираха от Община Брезник. Участниците могат да пресъздадат портрети на национални герои, паметни места или моменти от националноосвободителната борба на българския народ. Това може да бъде посредством рисунки, апликации или макети, на ... Прочети още »