Община Брезник има готовност за плащането на данъци и такси за 2023 година

Община Брезник има готовност за плащането на данъци и такси за 2023 година

От 07.02.2023 година стартира плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2023 г. Това информираха от Община Брезник. От там напомнят, че на предплатилите за цялата година до 30 април 2023 г. се прави отстъпка 5%