Конкурс на тема „Освобождението на България“

Конкурс на тема „Освобождението на България“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), съвместно с Общински исторически музей – гр. Брезник, организират конкурс на тема: „Освобождението на България“. Това информираха от Община Брезник.

Участниците могат да пресъздадат портрети на национални герои, паметни места или моменти от националноосвободителната борба на българския народ. Това може да бъде посредством рисунки, апликации или макети, на гърба, на които трябва да бъде написано името на детето.

Участниците се оценяват в 2 възрастови групи:

•    От 7 до 10 години

•    От 11 до 18 години

Творбите трябва да бъдат изпратени в Общинска администрация с адрес: ул. „Елена Георгиева“ №16, ПК 2360, тел: 0877/60 12 56 и в срок до 23-ти февруари 2023 г.

Всички творби ще бъдат подредени в изложба, която ще бъде открита на 02-ри март от 13.00 ч. в Общински исторически музей – гр. Брезник (сградата на бившето ДНА). Тогава ще бъдат наградени и участниците.