Заседава Областната комисия по безопасност на движението в Перник

Заседава Областната комисия по безопасност на движението в Перник

Координация при изпълнение и планиране на областната политика по безопасност на движението по пътищата бе темата на заседание на Областната комисия по безопасност на движение по пътищата. Събитието се проведе днес в сградата на Областна администрация – Перник, а в него участие взеха областния управител Людмил Веселинов, представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и всички институции в областта, имащи отношение по темата.

На срещата бяха приети годишния областен доклад по БДП за 2022г., за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата, както и годишната областна план-програма по БДП за 2023г. Бе обсъден и приет графикът на заседанията на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Перник.

Всички документи по темата са качени и на официалния сайт на Областна администрация – Перник.