Улица с дължина 500 метра ще свързва индустриалната зона на Перник с републиканския път София – Кюстендил

Улица с дължина 500 метра ще свързва индустриалната зона на Перник с републиканския път София – Кюстендил

Улица с дължина 500 м ще свързва индустриалната зона на Перник с републиканския път София – Кюстендил, съобщиха от общината. Пътната връзка ще започва от км 82+790 от главното шосе.

Улицата ще бъде с две платна за движение с по две ленти с ширина 3,5 м и два тротоара с ширина по 2 м. Предвижда се да бъде свързана с главния път, платно Юг чрез изграждане на пътно кръстовище. Участъкът ще завърши с кръгово кръстовище в индустриалната зона.

Улицата е част от регулационния план на Перник. Общината е обявила обществена поръчка за изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекта.

Пернишката индустриална зона е разположена на площ 350 декара. В съседство на нея има общински терени, което дава възможност да се разшири до 1000 декара. Намира се в близост до два европейски пътни коридора в посока Атина и Адриатика, недалеч от автомагистрала „Струма“ и товарната жп гара.