Днес в Перник се провежда общественото обсъждане на изготвения проект на ПИРО

Днес в Перник се провежда общественото обсъждане на изготвения проект на ПИРО

Днес в Перник ще се проведе Обществено обсъждане за представяне на разработения проект на План за интегрирано развитие на Община Перник (ПИРО). То ще започне от 10:00 ч. в зала „Панорама“, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

Както Днес и утре писа, това е финален етап от процеса по разработване и съгласуване на ПИРО за периода до 2027 г. Стратегическият документ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Перник за настоящия програмен период. Той обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, обединени от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

В общественото обсъждане могат да участват всички заинтересовани страни и жителите на общината, в т.ч. органи и организации, икономически и социални партньори, физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Проектът на ПИРО е публично достъпен и публикуван на сайта на администрацията. 

През миналата година Община Перник проведе три анкетни проучвания относно нагласите, очакванията и намеренията на перничани за цялостното развитие на територията ѝ. Получените резултати бяха използвани при подготовката на ПИРО за периода до 2027 г.