България изплаща 253 671 лв. по пет осъдителни решения на ЕСПЧ

България изплаща 253 671 лв. по пет осъдителни решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 253 671 лева, представляващи обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода между 4 октомври и 6 десември миналата тодина.

5 000 евро пък ще бъдатизплатени като общо обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ. С жалбата се повдигат оплаквания за нарушение чл. 8 от Конвенцията самостоятелно и във връзка с чл. 13 поради накърняване неприкосновеността на жилището и на семейния живот.

Определенията, с които се разрешава извършването на претърсване и изземване в жилищата и леките автомобили на жалбоподателите, съдържат бланкетни и фрагментарни мотиви, без да се изследва конкретната необходимост от извършване на следствените действия и техния обем. Липсва упражнен ефективен съдебен контрол върху законността и необходимостта на извършените претърсвания и изземвания, доколкото в нито един момент не е било изяснено конкретно какви документи и вещи, свързани с воденото наказателно производство се е очаквало да бъдат открити в жилищата, в служебния кабинет на първия жалбоподател и леките автомобили на жалбоподателите.

Претърсване в жилището на шестата жалбоподателка е извършено при условията на неотложност с последващо одобрение от съд. В определението за одобряване на протокол, обективиращ резултат от претърсване и изземване липсва конкретна информация, обосноваваща „реалната опасност при неизвършване на това следствено действие да се стигне до невъзможност за събиране и запазване на доказателствата от значение за правилното решаване на делото“. Жалбоподателите твърдят нарушение на чл. 6 § 1 от Конвенцията поради липсата на достъп до съд, за да оспорят законността и необходимостта на претърсванията. Съдът вече е имал възможност да установи, че българското право не предвижда подобна правна възможност („Илия Стефанов срещу България“ № 65755/01, § 44).

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите общо обезщетение в размер на 5 000 евро.