Довеждащ водопровод ще бъде изграден в село Кралев дол

Довеждащ водопровод ще бъде изграден в село Кралев дол

Довеждащ водопровод ще се изгражда в пернишкото село Кралев дол, съобщиха от общината пред БТА. Водоснабдяването на населеното място се осъществява от местни водоизточници. Дългата експлоатация е довела до силно намаляване на дебита и влошаване нормалното водоснабдяване на селото.

Като възможност за осигуряване на допълнителни водни количества е подаването им от пречиствателната станция за питейни води, разположена в съседния на Кралев дол пернишки квартал „Църква“. Напорният водопровод ще премине по отредени пътища в кадастралната карта на селото.

Водовземането на площадката на пречиствателната станция ще се осъществи от деривационния водопровод за Перник, като се предвиди при необходимост и черпателен резервоар. Планираната дължина на съоръженията е 4000 м. Обектът е с прогнозна стойност 720 417 лв. без ДДС.

Над 1000 души живеят в пернишкото село Кралев дол. Населеното място е разположено в подножието на местната планина Голо бърдо, в която са част от високите махали и там водата понякога не достига, коментира за БТА кметът Пламен Георгиев. С изграждането на водопровода този проблем ще бъде решен, доволен е кметът.