Намалели са болните от COVID и заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Намалели са болните от COVID и заразни болести в региона, твърдят от РЗИ

Над два пъти са намалели новозаразените с коронавирус в областта през изминалата седмица. Регистрираните през този период болни са 8, при 18 за предходната седмица. Заболелите са от общините Перник, Трън и Радомир.

Намалели са и заболелите от заразни болести през този период. Констатираните през изминалата седмица болни са 54, при 71 за предходната.

Има намаляване и при болните от варицела в региона. През този период са установени 39 болни, при 47 за предходната седмица. Заболелите са на възраст от 0 до 42 г. Всички са от община Перник и се лекуват  амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са колективите на: ДГ №9 „Калина Малина“ – Перник, ДГ №14 Славейче-Перник,  СУ „Темелко Ненков“ – Перник, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“– село Драгичево, СУРИЧЕ „Петър Берон“ – Перник, ДГ №3 „Пролетен свят“ – Перник, ДГ №2 „Родолюбче“ – Перник и ДГ №1 „Миньорче“ – Перник.

Увеличение има при болните от грип и остри респираторни заболявания. През периода са констатирани 139 болни, при 130 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 198,74 %оо, при средна за страната 157,87 %оо към 30.01.2023 г.

Незначителна е нараснал през седмицата и броят на болните от скарлатина. През седмицата са констатирани 6 болни , при 5 за предходната седмица. Заболелите са деца на 6, 8 и 9 години от  Перник, Земен и село Драгичево.

От началото на годината е регистриран втори болен от туберкулоза. Става въпрос за мъж от село Кладница, който е изолиран в дома си.

От здравната инспекция увериха, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 41 проверки. От тях 6 са свързани със спазване на забраната за тютюнопушене, а 2 са по жалби и сигнали от институции и граждани.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва мониторинг на питейни води. Взети са 72 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.