ТП НОИ-Перник е на трето място в страната по наложени запори върху пенсии

ТП НОИ-Перник е на трето място в страната по наложени запори върху пенсии

ТП НОИ-Перник е на трето място в страната през изминалата година по наложени запори върху пенсиите на длъжници, след София и Бургас. Това информира директорът Иво Пушев. Във връзка с увеличаването на минималната работна заплата от 710 лв. на 780 лв. са били временно спрени пенсиите на 327 пенсии. Едните от тях- 251, са били преработени, съобразно новия размер на минималната работна заплата. На 76 пенсии, във връзка с повишаването на минималната работна заплата, са били вдигнати запорите.

„Тъй като на 3.01.2023 г. влезе в сила новата работна заплата, имахме срок да преработим пенсиите с наложен запор до 12.01.2023 г. Така че вместо на 7 януари, на 12 януари са преведени към банките и пощата всички спрени за преработка, заради наложен запор, пенсии. Искам да информирам, че към януари 2023 г пенсионерите в област Перник са 44 166 пенсионери, а възбранените пенсии са само 327. Освен това трябва да подчертая, че нашето поделение е сред малките в страната, със сравнително малък брой служители в сектор „Изплащане на  пенсии“, в сравнение, например с поделението в Бургас и други. Въпреки това, нашите служители успяха да се справят за  кратък срок,  за да преработят пенсиите и те да бъдат пуснати на хората на 12.01.2023 г.“, заяви Иво Пушев.

На въпроса- кои запори преобладават, директорът на ТПНОИ Перник поясни: “Не мога да кажа с точност, но преобладават запорите, подадени от частни съдебни изпълнители. Знаете, че до техните услуги прибягват основно предприятията за комунални услуги и банките. Искам да  подчертая още, че нашият регион за 2022 г е на трето място по среден размер на пенсията-596 лв. Това е напълно нормално, имайки предвид, че в региона преди години преобладаваше тежката индустрия, където заплащането беше по-високо. Искам да заявя, че ние стриктно спазваме изискването върху пенсии, които са под минималната работна заплата за страната, да не се налагат запори, както повелява законът“.