„Топлофикация Перник“ изпълнява ангажимента си за производството на чиста енергия

„Топлофикация Перник“ изпълнява ангажимента си за производството на чиста енергия

„Като социално-отговорно предприятие и един от големите работодатели в района сме си поставили целта да произвеждаме зелена енергия от чисти горива. Имаме намерение да намалим количеството на използвани твърди изкопаеми горива чрез въвеждане на природен газ и биогорива в микса“. Това заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев на въпроса- предвижда ли дружеството да продължи да работи в посока намаляване на въглищата като основно гориво.Той поясни, че в момента се извършват финалните тестови изпитания на новите съоръжения, които ще произвеждат енергия от природен газ, преди да бъдат пуснати в редовна експлоатация.

Изпълнителният директор заяви, че извън отоплителния сезон имат намерение да преустановят напълно използването на въглища. Той подчерта, че  продължават да работят по намаляване и пълното премахване на твърдите изкопаеми горива по време на отоплителния сезон.

 „Планираме да произвеждаме енергия и от биогаз. Това е нов проект, по който тепърва ще започнем да работим. Той е част от енергийната трансформация на „Топлофикация Перник“, поясни инж. Стойнев. Според него целият енергиен сектор може да се модернизира по европейски модел чрез проектите, които реализира и предстои да стартират в „Топлофикация Перник“ доказва това.

 Директорът на дружеството поясни, че биомасата, от която е произведен биогазът, включва органични материали, синтезирани от растенията. 

Според инж. Чавдар Стойнев, сред основните ангажименти на всеки бизнес е да допринася за създаването на един по-добър свят. Той подчерта, че ще продължават да си поставят високи цели за опазване на околната среда и грижата за хората, за да се създаде по-добър свят за идните поколения.