Инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“: Клиентите ни допринасят за намаляване на изсичането на гори

Инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“: Клиентите ни допринасят за намаляване на изсичането на гори

С редуциране на консумацията на хартия ще запазим ценни природни ресурси, ще се намали замърсяването на водите и ще се спести излишен разход на енергия.

„Клиентите на „Топлофикация Перник“ вече могат освен да проверят сметките си през сайта на дружеството и да заявят получаване на електронна фактура“. Това информира инж. Чавдар Стойнев,  изпълнителен директор на топлофикационното дружество. Той поясни, че в интернет страницата на предприятието е достъпно за сваляне и попълване заявлението за Е-фактура.

Директорът на предприятието обясни, че за преминаване към Е-фактура е необходимо потребителите да попълнят трите си имена, актуален имейл за обратна връзка, адрес и телефон, както и абонатния номер и пин код. Инж. Чавдар Стойнев заяви, че след изпращане на молбата, клиентите ще получат имейл за изпълнение на желаната от тях услуга.

По думите на инж. Чавдар Стойнев процедурата за преминаване към електронна фактура е максимално опростена. Той уточни, че ако в един момент потребителите решат отново да се върнат към хартиената фактура, могат да го направят по същия начин като попълнят заявление, с което се отказват от електронната си фактура.

Изпълнителният директор на „Топлофикация в Перник“ посъветва клиентите да не отлагат преминаването към Е-фактура, защото с нея те помагат за опазването на природата.

„С редуциране на консумацията на хартия ще запазим ценни природни ресурси, ще се намали замърсяването на водите и ще се спести излишен разход на енергия. Като социално-отговорно дружество, за нас водещ приоритет е подобряването на въздействието върху околната среда с всяка наше действие“, заяви инж. Стойнев. Според него, ако редуцираме консумацията на хартия, ще запазим ценни природни ресурси, ще се намали замърсяването на водите и ще се спести излишен разход на енергия.

Инж. Чавдар Стойнев подчерта, че с Е-фактура от „Топлофикация Перник“ клиентите си гарантират бързина, удобство и сигурност. Той подчерта, че по този начин абонатите получават желаната информация безпроблемно и лесно, вместо да я издирват измежду много ненужни хартиени фактури или да се чудят къде е изчезнала, което се случва често.

„Електронните фактури са валиден, електронно подписан, данъчен документ, който е напълно идентичен с хартиената версия. Безплатна услуга изцяло в полза на клиента“, заяви инж. Стойнев.