В Трън се организира публично обсъждане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

В Трън се организира публично обсъждане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

Община Трън организира на 28.02.2023 г. публично обсъждане на Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Трън 2023-2027г. Обсъждането ще се проведе от 10.00 часа в заседателната зала на Община Трън.

Заповедта и Проектът на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Трън 2023-2027 г., както и мотивите за разработването на програмата са публикувани на интернет страницата на Община Трън.

 „Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични“, се подчертава в Проекта.

Програмата акцентира на основната цел: „Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до достигането на брой, гарантиращ, от една страна безопасността и здравето на хората, а от друга – комфорта на градската среда“.

В Проекта на Програмата  се посочва, че на територията на община Трън са дефинирани местата, в които проблемът с безстопанствените кучета се задълбочава: кв.“ Мурговица“, кв. „Баринци“, кв. „Народна воля“, кв. „Клисурско“ и районите със социални заведения. Основната причина за наличието на безстопанствени кучета е недостатъчният контрол върху популацията на домашните кучета, която е пряко свързана с увеличаване на броя на домашните кучета, както и изоставянето им през есента покрай контейнерите за боклук от страна на собствениците, които не живеят постоянно на територията на общината.

В Проекта се  анализират факторите, които благоприятстват за увеличаване на популацията от бездомни кучета. „Съществуването на безстопанствени кучета се благоприятства от хранителен ресурс, вода и подслон. Проведени са редица съвместни акции с полицията по инициатива на кмета на общината, при които са направени протоколи с предписания на собствениците на агресивни кучета, информирани са за ползите от кастрацията им. Установени са редица случаи на хранене на животни с необработена храна, включително сурово месо и остатъци, което е допълнителна предпоставка за пренос на заразни болести и агресивно поведение на животните. Създава се дискомфорт на гражданите и съществува риск за хората, тъй като безстопанствените кучета са преносители на болести, опасни за човека – бяс, кучешка тения, бруцелоза, микроспория и др.“, пише в документа.

От Община Трън информираха, че писмените предложения по Проекта на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета могат да се изпращат в Центъра за административно обслужване или на и-мейл адрес: obshtina@tran.egov.bg Предложенията и становищата се адресират на вниманието на инж. Румяна Младенова – зам. кмет на Община Трън.