Стартира проектът за реконструкция на в и к мрежата в квартал „Върба“ в Радомир

Стартира проектът за реконструкция на в и к мрежата в квартал „Върба“ в Радомир

Официално беше даден стартът на строителните дейности на обект „Изграждане на вик инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник за обособена позиция No3 „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба гр. Радомир, 2 канализационна помпена станция и тласкатели до Пречиствателна станция за отпадъчни води Батановци“. На събитието присъстваха кметът на Радомир Пламен Алексиев, областният управител на Перник Людмил Веселинов, управителят на „В и К“- инж. Борислав Иванов и други.

„Радвам се, че стартирахме изпълнението на този проект. Ако трябва да обобщя на кратко това, което предстои да се изпълни по него, то е: подмяна на 5 км водопроводна мрежа,  подмяна на над 5.5 км канализационна мрежа, както и изграждане на две канализационни  помпени станции, които чрез тласкател от 8 км ще отвеждат отпадните води до Пречиствателна станция за отпадни води Батановци.

 Тази част от проекта е изключително важна за квартал “Върба“ в град Радомир, защото той има много проблеми във водоснабдяването. В него има недостиг на налягането във високите части на квартала. Разбира се, този проект няма да реши на 100% проблемите в кв. “Върба“, но ще допринесе за драстичното намаляване на авариите и загубите на вода по трасето. Най-важното е, че спирането на водата в квартала ще бъде минимизирано. Другият не по-маловажен ефект от реализирането на тази част от проекта е, че отпадните води вече няма да се заустват в деретата и няма да замърсяват околната среда, а ще бъдат отведени в Пречиствателната станция. Там те ще бъдат преработвани, с което драстично ще се намали замърсяването на река Струма. Затова пожелавам спорна работа на строителите“, заяви при откриването управителят на „В и К“ инж. Борислав Иванов.

„Радвам се, че благодарение на финансиране от ЕС, чрез програма „Околна среда“ ще се подобри качеството на водоснабдяването в този район. Не е за подценяване и фактът, че с реализирането на този проект ще бъде опазена околната среда“, заяви областният управител на Перник Людмил Веселинов.

Кметът на изрази задоволството си от реализирането на този проект. „Чрез него не само ще се подобри качеството на водоснабдяването в този голям квартал на Радомир, но и ще съхраним околната среда, което не е за подценяване“, подчерта Пламен Алексиев.

 Управителят на „В и К“ имаше привилегията по стар народен обичай да плисне менчето с вода и да даде старт на проекта.