Стартира реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа на квартал “Върба“ в град Радомир

Стартира реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа на квартал “Върба“ в град Радомир

Утре- 26.01.2023 г., на централния площад в Радомир, ще бъде даден официален старт на  строителните дейности за обект „Изграждане на вик инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник. Той представлява обособена позиция No3 „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. „Върба“ в Радомир, 2 канализационна помпена станция и тласкатели /КПС/ до Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Батановци“. Това информира управителят на „В и К“ инж. Борислав Иванов.

„Предвижда се да  бъде реконструирана  водопроводната мрежа в ниска зона, като общата дължина на вътрешна водопроводна мрежа е 5114 м. Ще бъде реконструирана  водопроводна мрежа на Главен клон І и ІІ и ІІІ, и второстепенни клонове. Заложено е да се разшири и реконструира канализационната мрежа на кв. „Върба“. Това предвижда рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 5 670 м., изграждане на 343 сградни канализационни отклонения, 2 канализационни помпени станции и тласкатели до ПСОВ Батановци с обща дължина 8 022м“, поясни инж. Иванов. Той допълни, че проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 и е със срок на изпълнение 54 месеца. Собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 75 584 683,88 лв.