В Радомир очакват половин милион приходи от общински имоти

В Радомир очакват половин милион приходи от общински имоти

Община Радомир е планирала постъпления в размер на 502 хиляди лева през тази година от управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Очаква се в местната хазна да влязат 267 хил. лв. от продажби на имоти общинска собственост. От тях 190 хил. лв. са от сделки със земя и 77 хил. лв. – със сгради, съобщава БТА.

На концесия се отдава намиращата се в близката планина Голо бърдо хижа „Орлите“, чрез публичен търг или конкурс ще се продават 59 поземлени имоти, ветеринарна лечебница и склад, два апартамента и един търговски обект. Общината има намерение да учреди вещни права върху 22 поземлени имота.

От управление на имоти общинска собственост се очаква в местния бюджет да влязат 235 хил. лв. Най-много – 110 хил. лв., са от отдаване под наем на земеделска земя. По 40 хил. лв. приходи са планирани от отдаване под наем на помещения и терени, и 45 хил. лв. – на жилища.

През 2022 г. в община Радомир са извършени 73 сделки по разпореждане с имоти общинска собственост, приходите от които възлизат на 481 591 лв. От отдадените под наем жилищни и нежилищни имоти в общинската хазна са влезли 65 797 лв., от наем на терени, пазар и земеделски земи в бюджета са постъпили 166 549 лв.

Както информира БТА, и през 2023г. община Радомир ще продължи да продава земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена на нея сграда, както и придаваеми места по регулация и прекратяване на съсобственост, обещава кметът Пламен Алексиев.