Общинските жилища в Радомир – крайно амортизирани

Общинските жилища в Радомир – крайно амортизирани

Наличният жилищен фонд на Община Радомир се състои от 145 апартамента, съобщиха от администрацията. Той е крайно амортизиран. Жилищните блокове са изградени през 1980 г., трудно се поддържат, не се извършват текущи ремонти. Покривите са с течове. Общите части на стълбищата са изцяло за ремонт – те са с надраскани и паднали мазилки, липсват стъкла на прозорците, стълбищно осветление, ключове и осветителни тела. Асансьорите в повечето блокове не работят. Мазетата са напълно неизползваеми.

Общинските жилищни имоти са основно в града. Наемателите са хора с ниски и недостатъчни доходи. Предприети са действия за освобождаване на жилищата от хора, които не ги обитават. През 2017-2018 г. са обновени част от жилищните блокове по Националната програма за енергийна ефективност.

През 2008г. е определена наемна цена от 0,60 лв./кв.м полезна жилищна площ, като същата се коригира с коефициенти, съобразени със Закона за местните данъци и такси. Актуализираната цена е в пъти по-ниска от разходите, необходими за извършване на ремонти, посочват от общината.

В остра жилищна нужда са 26 семейства. Настанени със заповед на кмета са четири семейства.