Община Брезник финансира частично сдруженията, кандидатстващи за саниране на сгради етажна собственост

Община Брезник финансира частично сдруженията, кандидатстващи за саниране на сгради етажна собственост

На последната си сесия миналата година, местният законодателен орган на Брезник взе единодушно решение да подпомогне финансово  на сдруженията в града, които кандидатстват за саниране на сгради етажна собственост по новата програма за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Става въпрос за подпомагане на сдруженията при изготвянето на  техническите паспорти на сградите.

 На сесията заместник-кметът на Община Брезник Иван Бъчваров предложи на местните законотворци да  приемат да се актуализира бюджетът. Предложението му бе да се прехвърлят средствата във функция жилищно строителство и след като се установи точната бройката на дружествата, които ще кандидатстват за саниране,  да се  отпуснат предвидените средства. Сумата ще бъде целева. По предварителни изчисления, приблизителната сума е около 82 000 лева. Решението на Общинския съвет предвижда да бъдат предоставени средства за подпомагане на всички сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост в Община Брезник, които ще кандидатстват по процедура „Подкрепа за устойчиво и енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, като с тях да бъдат поети 50% от разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и за съставяне на технически паспорт, както и обследване на енергийна ефективност на сградите.