Разработват карта на социалните услуги в региона

Разработват карта на социалните услуги в региона

В Областна администрация – Перник бе проведена работна среща във връзка с  разработването на Националната карта на социалните услуги на област Перник.

В срещата, водена от зам.областния управител Илинка Никифорова, взеха участие зам.-кметовете на общините Брезник, Трън и Земен, представители на общините от областта, директора на РДСП – Перник, директора на ДСП – Перник , както и представители в сферата на социалните услуги в област Перник.

Бяха дадени насоки и информация за дейностите, които предстоят да бъдат изпълнени относно изработването на Картата.

Стана ясно, че общините ще бъдат готови с анализите до края на месеца, след което ще се предприемат действия по обсъждане и съгласуване между кметовете на общини в областта.

Картата ще очертае потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.