„Топлофикация Перник“ осигурява екологично отопление чрез реализиране на зелени проекти

„Топлофикация Перник“ осигурява екологично отопление чрез реализиране на зелени проекти

„Отоплението на парно е сред най-ефективните, икономични и екологични начини за осигуряване на топлина у дома през зимата. Над 20 000 домакинства в Перник са избрали да се възползват от услугите на „Топлофикация Перник“. Това отговори на въпроса- на колко абонати предлага услуга „Топлофикация Перник“, инж. Чавдар Стойнев, директор на дружеството. Той допълни още: „С централното топлоснабдяване освен надеждно отопление, клиентите си гарантират целогодишно използване на гореща вода“.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ посочи, че в последните години дружеството е инвестирало в редица екологични проекти, за да предоставя зелена енергия за потребителите. Той обясни, че над две години се работи усилено в посока монтажа и пускане в експлоатация на три газови конегератора.

„С реализирането на проекта, ние ще подобрим значително въздействието върху околната среда и ще допринесем за по-чистия въздух в града. Инвестицията е част от екологична политика на „Топлофикация Перник“, поясни инж. Стойнев.

Той посочи, че в момента се извършват пробните пускове и след успешното им приключване, предстои съоръженията да заработят.

Директорът на „Топлофикация Перник“ поясни, че експлоатацията на новите газови мощности ще позволи чувствително намаляване на използваните количества въглища с над 40%, което веднага ще доведе до редуциране на изпусканите емисии. Според него, през 2023 г. дружеството ще инвестира в увеличаване на мощностите, работещи на природен газ. Освен това, в ход е инвестиционно предложение за  въвеждането на биогаз като екологично гориво за производство на енергия.

Инж. Стойнев подчерта, че благодарение на реализацията на зелени проекти, ще се осъществи по най-добрия начин енергийната трансформация на „Топлофикация Перник“. Според него екологичните проекти не са приоритет само на развитите страни, а необходимост. Благодарение на инвестициите в зелена енергия се подобрява жизненият стандарт на хората.

Директорът на топлофикационното предприятие в Перник заяви, че в дългосрочната  политика на „Топлофикация Перник“ водеща роля има отговорна употреба на ресурси, намаляването на вредните емисии и отговорната консумация на енергия. Инж. Стойнев увери, че корпоративната политика по околна среда на предприятието ще продължи да бъде насочена към намаляване на отрицателните и увеличаване на положителните въздействия върху околната среда от цялостната дейност на дружеството. Той уточни, че дружеството провежда екологичната си политика в съответствие с националните и европейските приоритети и законови изисквания в областта на опазване на околната среда и устойчивото развитие.

Освен реализирането на екологични проекти, според инж. Чавдар Стойнев ръководството на „Топлофикация Перник“ ще продължи ремонтната програма на използваните в момента основни и спомагателни съоръжения, както и ремонт и реновиране на топлопреносната мрежа. Той подчерта, че всяка година  се отделя значителен финансов ресурс за модернизация на съоръженията за пренос на топлинна енергия, както и поддържане в добро състояние на абонатните станции.

„Профилактиката и годишния планов ремонт намаляват възможността от възникване на големи аварии през зимата, които създават опасност от спиране на работата на централата.  По този начин се грижим клиентите ни да разчитат на непрекъснато топлоподаване по време на отоплителния сезон“, подчерта изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“.