Информационна среща за санирането на жилищни сгради в Перник

Информационна среща за санирането на жилищни сгради в Перник

Община Перник организира информационна среща във връзка с новата процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Тя е насрочена за 20 януари от 17:30 часа в зала „Панорама“, информират от общинския пресцентър. Организаторите приканват всички председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради да се включат в срещата. По време на нея ще бъдат представени основните изисквания и условия за кандидатстване по програмата, а присъстващите ще могат да зададат конкретни въпроси относно реализацията ѝ. Първият етап по новата процедура включва 100 процента безвъзмездна финансова помощ за санирането на одобрените сгради. Срокът за кандидатстване по него изтича през месец май. След това ще има и втори етап, при който се предвижда 20 на сто самоучастие от страна на собствениците. Сред целите на процедурата за енергийна ефективност на жилищните сгради са достигане на клас на енергопотребление минимум „B“, стимулиране спестяването на енергия, намаляване на енергийната бедност и подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновяване и модернизиране на сградния фонд. От Община Перник уточняват, че документите и актуална информация за кандидатстване в програмата са публикувани на техния сайт, на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и в портала на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз.

Насоките за кандидатстване можете да намерите на https://bit.ly/3Xpy5L4 и на https://bit.ly/3CQjel8