Туристи масово ще покоряват два върха в Ездимирска планина

Туристи масово ще покоряват два върха в Ездимирска планина

Масово изкачване на двата най-открояващи се върха на Ездимирската планина организира на 22 януари Трънското туристическо дружество, съобщиха от сдружението. Сборният пункт ще бъде в 10:00ч. в едноименното село.

Освен до първенеца Големи връх, походът на 22 януари включва разходка и до непопулярния, но не по-малко обзорен връх Чарчалат – 1107 м. Той е най-висок в западната част на планината. Общото разстояние по маршрута е осем км, но изкачванията са доста стръмни с положителна денивелация от около 800 м, поясняват от Трънското туристическо дружество.

Това е първият масов поход, организиран от Трънското туристическо дружество през тази година.

Ездимирската планина е разположена югоизточно от Трън и е част от Верило-Руйската планинска редица в Краищенско-Средногорската планинска област. Дъжината ѝ (в посока северозапад югоизток) е 5 километра, а максималната и широчина е 3 километра, което я прави една от най-малките планини в България.

Най-високата точка на планината е Големи връх (1219 метра), който се издига на по-малко от 1 километър източно от с. Ездимирци. В северна посока от Големи връх е разположен вторият по височина връх Голяма Иверка (1203 m). Най-високият връх на западната част е Чарчилат (1107 m).

Ездимирска планина е изключително безводна и от нея не води началото си никаква река. Растителната покривка е доста бедна. В миналото голяма част от планината е била покрита с дъбова растителност. Сега, ако се тръгне по черния път от с. Ездимирци към с. Велиново, на 300 m по пътя може да се види запазен вековен дъб (горун), който е бил част от естествената растителност в района. Няколко екземпляра има и по северния склон на планината. С изключение на изкуствено залесените площи главно с черен бор планината е гола и мястото на съществуващите дъбови гори е заето от сухолюбиви тревни формации, за което са допринесли както карстовият релеф, така и бедната почвена покривка – излужени и деградирали канелени горски почви. Безспорно най-добрият изходен пункт за изкачване на най-високата точка на планината – Големи връх – е с. Ездимирци. От върха се разкрива красива гледка към по-голямата част от Знеполската котловина и Руй.

Обхождането на Ездимирска планина може успешно да се съчетае с посещение на Трънското ждрело на р. Ерма. В планината липсва както леглова база за туристи, така също и маркировка или табели с указания за извършване на туристически преходи.

Интерес представлява манастирът „Св. Богородица“, разположен източно под Големи връх на левия долинен склон на Велиновска река.