Фирма иска да прави крематориум в Перник

Фирма иска да прави крематориум в Перник

Инвестиционно предложение за изграждане на комплекс (парк) за кремиране с урнополагане е внесено в Община Перник. То е на фирма „Перник Крематориум“ ООД, представлявана от Александър Димитров, съобщиха от местната администрация.

Паркът за урнополагане ще се изгради на терен от около 9000 квадратни метра и ще се намира между Перник и с. Дивотино.

Номиналният максимален дневен капацитет на работа ще възлиза на 10 кремации при 12-часов работен ден. Инвеститорът е изчислил, че това се равнява на 2480 кремации средно за година при 248 работни дни.

Общият терен, който притежава възложителят, е с площ 17 929 квадратни метра. Големината на сградата на крематориума ще бъде около 500 квадратни метра разгъната застроена площ. За поддържането на парковите и алейните площи, както и за дейностите по кремирането, ще бъдат ангажирани минимум осем работници и специалисти.

В съобщението за информационно намерение, отправено до РИОСВ – Перник, е посочено, че се очаква общите емисии на вредни вещества във въздуха от процеса на кремиране да съдържат прах и въглероден оксид.

До този момент в областния град няма съществуващ крематориум.