Държавните училища в Перник ще плащат такса за боклука

Държавните училища в Перник ще плащат такса за боклука

Държавните училища в Перник все пак ще плащат такса „битови отпадъци“. Това стана ясно на днешното извънредно заседание на местния законодателен орган, на което бе разгледана заповедта на областния управител Людмил Веселинов, с която той върна за повторно обсъждане решението на Общинският съвет за освобождаване на освободи от местния налог държавните учебни заведения. Заповедта бе публикувана и на официалния сайт на местния законодателен орган. На заседанието вчера не присъстваха представители на учебните заведения, които са засегнати от въпросния казус.

В документа се посочва, че Общинският съвет не е създал правна норма, която да определи кръга лица, които може да бъдат освобождавани от заплащане на съответните местни такси и цени на услуги. Заедно с това той не е създал критерии и процедури, по които това тяхно право да бъде реализирано, се казва в заповедта.

Областният управител е изложил подробно мотивите, с които връща решението за ново обсъждане. Сред тях е посочено и неизпълненото препоръчителното изискване освободените от ТБО държавни училища да са задължени лица на делегиран бюджет, в който няма предвидени средства за заплащане на налога. Посочва се, че такива средства са налице в бюджетите на държавните училища и те са предвидени за тези разходи.

Решението и неговото преразглеждане бяха включени като точка първа в дневния ред на извънредното заседание на Общинския съвет, проведено днес. Въпреки двукратното гласуване, искането за отпадането на налога, не бе прието.

Припомняме, че на редовна сесия , проведена на 15.12.2022 година, пернишкият минипарламент прие да бъдат освободени от ТБО училищата в общината, които са на подчинение на Министерството на образованието и науката (МОН). Пет са държавните професионални гимназии на територията на община Перник, дължащи сумата от 88 700 лв. за ТБО през 2023 г.