Промените в медицинската експертиза ще бъдат внесени за обсъждане през януари

Промените в медицинската експертиза ще бъдат внесени за обсъждане през януари

 Във връзка с постъпили много  въпроси, относно искането за незабавно обнародване на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) с текстовете, одобрени от Националния съвет за хората с увреждания, Министерството на здравеопазването излезе със своя позиция. В нея се посочва:

„Процедурите по приемане на промени в Наредбата за медицинската експертиза изискват да бъде обсъдено всяко постъпило предложение в рамките на обществените консултации, които приключиха на 11 декември 2022 г. На 22 декември миналата година се състоя заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество по проекта на нормативния акт, в рамките на което също бяха изразени различни становища по текстовете на Наредбата.

Предложените корекции от МЗ за промените в НМЕ са обсъдени на Националния съвет за хората с увреждания, както и на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където промените са разгледани, дискутирани и приети в тяхната цялост.

В периода на обществените консултации са постъпили предложения и бележки, преобладаващата част от които касаят заболяванията в Приложение № 1 към Наредбата. По тази причина е необходимо да бъдат изискани становищата от специализираните експертни състави към НЕЛК, както и от експертните съвети по съответните медицински специалности. Този процес в момента е в ход и очакванията на Министерството на здравеопазването са всички необходими становища да бъдат получени в рамките на настоящия месец“.

От здравното министерство правят уточнението, че е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, с който се правят идентични промени и в Закона за здравето. В тази връзка с писмо от 21.12.2022 г. до Народното събрание, МЗ е изразило подкрепа за извършване на нормативни промени, регламентиращи правото на лицата да ползват подкрепа/ права и след изтичане на срока на експертното им решение, в случай че са подали заявление-декларация за преосвидетелстване в нормативно определения срок, но не са били преосвидетелствани своевременно от органите на медицинската експертиза.