Инж. Кремен Георгиев: Развитието на въгледобива и въглищната енергетика са довели до повишаване на жизнения стандарт на хората

Инж. Кремен Георгиев: Развитието на въгледобива и въглищната енергетика са довели до повишаване на жизнения стандарт на хората

„За да има българската индустрия възходящо развитие и за да запазим конкурентоспособността си на европейските електроенергийни пазари задължително трябва да се обединим пред Европейската комисия за премахване на ангажимента, който сами сме поели, за редуциране на емисиите с 40% до 2026 година. Това и е общата цел на широкото обединение „Анти 40%“, в което се включиха Асоциация на топлофикационните дружества в България, министри, депутати, кметове, синдикати, енергийни експерти и ръководствата на въгледобивни мини и топлофикации“, каза инж. Кремен Георгиев председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България.

Според него, важна стъпка за развитието на българската енергетика и запазването на работните места на над 100 000 човека, заети в мините и централите, е и приемането на Национална енергийна стратегия. Експертът подчерта, че документът трябва да се изготви, съблюдавайки интересите на всички заинтересовани страни.

„Важно е да следваме европейското правило „Никой да не бъде изоставен“. Необходимо е в изработването на стратегията да се включат експерти от всички области, за да бъде тя обоснована технически, технологично и икономически. Всички в обединението „Анти 40%“ сме на едно мнение, че Националната енергийна стратегия трябва да обхваща 40 годишен период“, подчерта инж. Кремен Георгиев. Той обоснова дългия период с необходимостта от сериозни инвестиции, чието реализиране изисква много време.

„В Националната енергийна стратегия трябва да се предвидят и действия за задържане на младите по родните им места“, категоричен е инж. Кремен Георгиев.

Експертът изрази недоумението си от тиражираните новини, че въглищните централи са довели до влошаване на здравословното състояние на населението.

„Наскоро попаднах на проучване, според което заболеваемостта в региона на комплекс Марица Изток е средна за България и по-ниска в сравнение с много населени места, където няма ТЕЦ. Средната продължителност на живота на жителите в областта се е увеличила с 10 години в сравнение с периода преди 1952 година, когато започват да се развиват мините и ТЕЦ-овете. Знаете ли каква е причината? Развитието на въгледобива и въглищната енергетика е довело до подобряване на условията на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората. Не съм специалист по флора и фауна, но според проучването, в района има много пчелини, скални лястовици дори гнездят в сгуроотвалите. Колеги са ми казвали, че в района има много ловни дружинки, което означава, че има бозайници и птици. Но знам, че наличието на животински видове би било невъзможно, ако качеството на въздуха не беше в нормални стойности. И не, не твърдя, че въглищната енергетика е най-чистото производство на енергия, но когато се говори против нея, никой не отчита факта, че във всички дружества работят модерни сероочистващи съоръжения, електрофилтри и други очистващи технологии, които допринасят за подобряване на въздействието върху околната среда“, поясни инж. Кремен Георгиев. Той отбеляза, че „Топлофикация София“ не работи на въглища, но въздухът в столицата е многократно по-мръсен в сравнение с много градове с ТЕЦ-ове, които са на въглища.

„Причината за мръсния въздух в София са главно стотиците хиляди автомобили по улиците, а не топлоцентралата. В топлофикациите може да се инсталират очистващи съоръжения, но никой не може да задължи човек с не достатъчен доход да си купи скъп и екологичен автомобил! Странна бе и идеята за монтиране на филтри на всеки димящ комин, които също замърсяват сериозно. Кой може да поддържа инсталации, монтирани на стотици хиляди комини?“, запита риторично инж. Кремен Георгиев.

Той подчерта, че Старозагорска област е на първо място по средна работна заплата, а безработицата е минимална за страната.

Инж. Кремен Георгиев разкритикува и предложенията въглищните мощности да бъдат в сезонен резерв.

„Това предложение е изготвено от хора, които не знаят какво е да се трудиш в мините и в ТЕЦ-овете. Аз може да съм представител на топлофикациите, но съм виждал и мините. Много хора си представят, че миньорите копаят с кирки и лопати и извозват въглищата с вагонетки, но са далеч от реалността. В мините работят инженери, техници, професионалисти с опит, които управляват съвременни, огромни, високопроизводителни багери, самосвали, булдозери, челни товарачи и други. От някои от мините добитите въглища се транспортират с десетки километри по гуменолентови транспортьори и електрифицирани жп влакови състави. Персоналът на мините е високо квалифициран и не може да бъде сезонен. Същото важи и за ТЕЦ-овете. Високо квалифициран персонал управлява големи съоръжения, които няма как да се спират и пускат непрекъснато“, категоричен е инж. Кремен Георгиев.

Според експерта, подобни важни решения трябва да се взимат съвместно със специалисти от всякакви области, а не на тъмно и в изпълнение на интереса на малка група.