Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“: 2023 година ще бъде първото лято без въглища в Перник

Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“: 2023 година ще бъде първото лято без въглища в Перник

Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“,  пред Днес и утре

– Инж. Стойнев, каква е равносметката Ви за изминалата 2022 г.?

-2022 г. беше година, през която всички българи и целият бизнес бяхме изправени пред редица предизвикателства – ковид пандемията, войната, нестабилната политическа обстановка, които предизвикаха много проблеми.

-С какви амбиции и стремежи посрещнахте в 2023 г.?

-На първо място се надявам да излезем от тежката икономическа и енергийна криза. След избухването на руско-украинския конфликт, санкциите, наложени от западните държави на Русия предизвикаха огромни проблеми за всяка страна, включително и България. Вярвам, че ще се предприемат спешни мерки по енергийните въпроси, за да  се  „изправи на крака“ българската икономика. Необходими са усилия на ЕС за подпомагане на бизнеса, за да се справи с високите цени на горивата, за подобряване на енергийната ефективност и за осигуряване на чиста енергия на достъпна цена.  През настоящата година в „Топлофикация Перник“ планираме да произвеждаме още повече зелена енергия.

2023 година ще бъде първото лято без въглища в Перник след над 70 години, в които те са били използвани като основно гориво без прекъсване.  В края на 2022 г. започнахме пробно пускане на трите газови когенератори. Пусковите проби ще продължат и през януари. Възнамеряваме да експлоатираме съоръженията приоритетно в периода от май до октомври. Използването на газовите мощности ще окаже положително въздействие върху околната среда. При използването на газ се отделят в пъти по-малко въглеродни емисии в сравнение с твърдите изкопаеми горива.

Паралелно с този проект, ще инвестираме и в още два газови когенератора. През 2023 г. ще работим и по проекта за производство на енергия от биогаз и увличане дела на използването на биогорива.

Признателен съм на целия екип на „Топлофикация Перник“ за положените усилия, благодарение на които ще реализираме енергийната трансформация на една от първите централи в България.

Предвид обстоятелствата това е изключително положителна новина за Перник – градът става все по-чисто място за живеене.

Да, положителна е. За нас е важно като един от големите работодатели да дадем своя принос за развитието на Перник и градът да става все по-добро и предпочитано място за живеене.

– Каква е дългосрочната Ви визия за развитието на топлофикационното предприятие?

-Визията ни за развитието на „Топлофикация Перник“ следва динамиката на потребностите и очакванията на настоящи и бъдещи клиенти, нормативната национална и европейска политика, енергийна ефективност и не на последното място –  опазване на околната среда.

-Какво ще пожелаете на екипа на „Топлофикация Перник“ и на всички български граждани в първите дни на новата 2023 г.?

-Първо искам да благодаря на всички колеги, с които заедно реализирахме напредъка на дружеството през изминалите години. Тяхната отдаденост, ентусиазъм и инициативност допринасят за модерното развитие на „Топлофикация Перник“.

Световната пандемия ни напомни първостепенната значимост на живота и здравето, без които е невъзможен нито един успех. Ето защо пожелавам сърдечно на целия екип на дружеството и на всички български граждани здраве.

Ще дадем своя принос в превръщането на България в модерна европейска страна. Вярвам, че и занапред, водени от взаимното доверие и решителността, ще постигаме още по-добри професионални резултати за дружеството и за европейската енергетика, от която сме неделима част.