„Топлофикация Перник“ настоява за предоговаряне на поетите ангажименти в Плана за възстановяване и устойчивост!

„Топлофикация Перник“ настоява за предоговаряне на поетите ангажименти в Плана за възстановяване и устойчивост!

„Поетите ангажименти в Плана за възстановяване и устойчивост за ускорено намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 г. в сравнение с посочената 2019 г. са изключително притеснителни и опасни за цялата българска икономика. Необходимо е да започнат разговори с Европейската комисия за предоговаряне на сроковете и за отпадане на тези изисквания. За целта първо трябва да се свика Консултативният съвет по Европейската зелена сделка“. Това отговори изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев  на въпроса- коя е за него първостепенната задача за правителството в началото на 2023 година.

Според него, изпълнението на тези ангажименти ще превърне България от нетен износител в страна, зависима от вноса от други държави в региона през зимните месеци. Инж. Чавдар Стойнев поясни, че ТЕЦ-овете на въглища са ключови за обезпечаване на енергийната сигурност на България и скорошното им затваряне ще доведе до икономически срив в страната.

„Трябва да имаме предвид, че са поставени под риск стотици хиляди работни места. При евентуален отказ за провеждане на разговори за отмяна на поетите ангажименти пред Европа, нашата страна се обрича на безработица и обезлюдяване на въглищните региони. На фона на демографската криза в страната, това само ще създаде още повече проблеми“, заяви инж. Чавдар Стойнев

Той обясни, че всички централи са напълно наясно, че съгласно зелената политика на Европа твърдите изкопаеми горива нямат бъдеще в дългосрочен план, но замяната им с по-екологични алтернативи ще отнеме време.

Инж. Чавдар Стойнев в качеството си и на дългогодишен енергиен експерти обясни, че няма как въглищните ТЕЦ-ове да работят сезонно. Той заяви, че дружествата имат изключително важна роля не само с базовия товар, който осигуряват, но и като балансьор и пиков производител. Според него,  не е възможно енергийната системата да работи само на ВЕИ. Той цитира данни от икономически анализи, според които от вятър и слънце се получава едва 1,75% от цялата енергия в страната..

„Докато в България умишлено се прави опит да се ликвидира един структуроопределящ сектор с извеждането от експлоатация на работещи централи,  Германия и други развити европейски държави се връщат към въглищата, за да се спасят от недостиг на енергия заради енергийната криза“, подчерта инж. Стойнев. Той обясни, че Германия е страна-пример за това, че макар въглищата дълго време да бяха отричани, войната в Украйна и ограничаването на износа на газ, върнаха употребата на твърдите изкопаеми горива. В подкрепа на тази теза, той цитира данни на международни агенции, според които за тази година световното потребление на въглища е достигна рекордно високо ниво от над 8 милиарда тона.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ призова правителството да защити националния интерес на България. Инж. Чавдар Стойнев заяви, че е необходимо воля и желание, за да се предотврати ликвидирането на един структуроопределящ за нашата икономика сектор и да не се допуснат сътресения, които ще влошат състоянието на икономиката на страната.