780 лева става минимална работна заплата от 1 януари 2023 година

 780 лева става минимална работна заплата от 1 януари 2023 година

Чрез постановление на Министерски съвет официално минималната работна заплата става 780 лв. от 2023 година. Новината съобщи служебният социален министър Лазар Лазаров след последното заседание на Министерски съвет за тази година.

Увеличението на минималната работна заплата ще струва на бюджета малко над 300 млн. лв.

Лазаров обясни, че увеличението на минималната работна заплата е с 9.9% в сравнение със сегашния размер от 710 лв., а на годишна база повишението ще е точно с 20%. По този начин се осигурява възможност за компенсиране на нарастването на инфлацията през годината. Към настоящия момент измерената инфлация с индекса на потребителските цени е 16.9%, а натрупаната инфлация от началото на годината е 15.8%. С увеличението на минималната работна заплата процесите на инфлацията са компенсирани и се дава възможност лицата, чиито основни заплати се определят с минималната работна заплата, да имат увеличение от началото на януари месец.

Социалният министър обаче предупреди, че бързото увеличаване на минималната работна заплата и доходите при равни и други условия може да доведе до генериране на инфлация.

С това увеличение ще се подкрепят от една страна работещите в социалните услуги, чиито заплати от настоящата година се определят като съотношение от минималната работна заплата в зависимост от вида и категорията на лицето. Освен това ще бъдат подкрепени ползвателите на механизма „Лична помощ“, за които възнагражденията на асистентите се определя в коефициент съобразно минималната работна заплата, както и всички работещи на минимална работна заплата.

Освен отчитането на инфлационните процеси и възможностите на бюджета за покриване на тези разходи, онова, което е изключително важно, е с приемането на размера на минималната работна заплата може да се отчете, че се създават условия за прилагане на механизъм за определяне на минималната заплата, от една страна, и отчитане на референтни стойности за адекватност на минималната работна заплата съобразно директивата за адекватни минимални работни заплати. Във връзка с всички публични разговори по този въпрос, които са били излъчвани от Министерски съвет и социалното министерство, Лазаров отбеляза, че с този проект на постановление се определя само размерът на минималната работна заплата, но това не е опит за транспонирането на директивата.

Лазар Лазаров уточни, че в началото на 2023 г. със социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще започнат работа по създаване на механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната и на условия и предпоставки за транспонирането на директивата за адекватни минимални работни заплати.