Община Ковачевци постигна 105% събираемост на местните данъци за 2022 година!

Община Ковачевци постигна 105% събираемост на местните данъци за 2022 година!

Васил Станимиров- кмет на община Ковачевци, пред Днес и утре

-Г-н Станимиров, каква бе отиващата си 2022 година за Община Ковачевци?

-След преживените две тежки пандемични години, 2022-ра определено беше успешна за Община Ковачевци. Успяхме да реализираме всички проекти, които започнахме тази година, както и да финализираме и започнати през предходната. През тази година отвори врати модерен и уютен Дом за възрастни хора в Ковачевци. Планираните обекти от поименния списък за настоящата година успяхме да изпълним на 95%, което е много добре. Завършихме площада в Ковачевци, направихме нова сграда в село Лобош. В нея ще се настанят младежи-сурвакари, които ще се подготвят за участие в предстоящия Международен фестивал на сурвакарите в Перник през 2023 година. В тази сграда ще могат да се събират възрастните хора, за да общуват помежду си. Подновихме на 100% хижа „Джамен“, която е една от най-красивите хижи в областта. В трудните години на пандемия с много усилия успяхме да направим нашия собствен транспорт, Ковачевци-Перник, стабилен и сигурен както за жителите на общината, така и за гостите на общината. Това, което за мен като кмет е изключително радващо, е факта, че постигнахме 105% събираемост на местните данъци в общината, което не сме имали до сега.  На 23 декември наградихме двама наши служители, които работят в отдел „Местни данъци“ и благодарение на чиито усилия постигнахме този страхотен резултат. Много е важно да отбележим, че общинската администрация  и Общинският съвет работят много добре и затова положителните резултати са налице.

-Какви проекти успяхте да разработите през годината?

-Разработихме проект за модернизация на общинското общежитие, който ни предстои да реализираме догодина. Разработваме проект за спортна площадка и парк в село Егълница и други. Миналата година заработи водопроводът в Ковачевци. Този проект завършихме само със собствени средства и без стотинка помощ от държавния бюджет. Ние знаем, че сме малка община и проявяваме разбиране, че проблемите на по-големите общини са приоритетни. Работим упорито, съвместно с Община Перник в новосъздадената през тази година Местна инициативна група и мисля, че нещата там вървят много добре. Очакваме през следващите години да реализираме съвместно мащабни проекти, с които ще решим жизнено важни проблеми за жителите на двете общини.

– Как се очертава да приключи финансовата 2022 година Община Ковачевци?

– Както вече споменах, успяхме да реализираме 105% събираемост на местните данъци. Това ни създаде една финансова стабилност. От няколко години ние приключваме финансово годината без каквито и да е задължения както към държавата, така и към доставчици и партньори. От както нашето водоснабдяване премина към „В и К“- Перник, всички задължения за електроенергия бяха изчистени напълно. За малка община като Ковачевци се оказа непосилно да поддържа водоснабдителната мрежа. Сега, въпреки драстичното поскъпване на електроенергията, успяваме да се справим и нямаме задължения към ЕРМ Запад.

– Какво си пожелавате г-н Станимиров, в навечерието на настъпващата 2023 година?

-Да е живот и здраве и Господ да пази всички ни. Всичко друго с общи усилия и желание може да се постигне. Най-важното е хората да са здрави и да живеем в мир и спокойствие.