АТДБ: Настояваме за предоговаряне на частта от Плана за възстановяване и устойчивост, свързана с енергийната независимост на България

АТДБ: Настояваме за предоговаряне на частта от Плана за възстановяване и устойчивост, свързана с енергийната независимост на България

От Асоциацията на топлофикационните дружества в България предлагат да бъде свикан Консултативният съвет по Европейската сделка към Министерски съвет.

„Поемането на политически ангажименти за ускорено намаляване на въглеродните емисии при производството на електроенергия с 40 процента от 2019 г. до 2025 г. е изключително притеснително, особено след като няма извършен цялостен анализ за последствията за икономиката на България. Това на свой ред означава намаляване на производството и съответно излизане на мощности от експлоатация. Смятаме, че подобен ангажимент не може да бъде обещаван пред Европейската комисия без да има ясна визия с какво ще заменим тази базова мощност и каква ще е тази мощност, която ще ни гарантира производство на електрическа енергия“ заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България. По думите му по време на икономическа и енергийна криза предприемането на прибързани и не докрай обмислени действия за закриване на работещи въглищни централи поставя под риск енергийната независимост и сигурност на страната ни.

Председателят на АТДБ подчерта, че подходът за вземане на решения, касаещи националната сигурност на България, без обществено обсъждане и без да бъде чуто становището на институциите, ангажирани с енергийния преход, както и самите дружества, е меко казано недопустимо.

„Затварянето на въглищни централи не е нещо, което може да се реши от днес за утре – нито в рамките на една, нито в рамките на 2-3 години. Смятаме, че управляващите трябва да отчетат новата роля на въглищните централи в днешната нестабилна икономическа обстановка за гарантиране на сигурността на доставките на електроенергия през следващите години“, подчерта инж. Кремен Георгиев. Той поясни, че  голяма част от европейските страни отново се завръщат към използването на твърди изкопаеми горива, докато в България едно правителство е взело с лека ръка решение да ликвидира цял структуроопределящ сектор. Инж. Кремен Георгиев беше категоричен, че в ситуация, в която сме поставени пред свършен факт, е необходимо да се прояви разум и да не се допусне умишлено създаване на нова криза с доставките на електроенергия.

„Въглищните централи носят в момента големи печалби на държавата. Затова  финансово няма никакъв резон те да се затварят“, заяви инж. Кремен Георгиев.

Според експерта изпълнението на ангажиментите по Плана ще доведе до свиване на икономиката с 4% и 100 000 човека, пряко ангажирани в мините и въглищните топлофикации,  ще останат без препитание и без възможност да прилагат уменията, знанията и натрупания си опит. Той уточни, че наравно с тях препитанието си ще загубят и заетите в съпътстващи фирми, изградили своята дейност покрай работата на мините и ТЕЦ-овете в районите.

Инж. Кремен Георгиев зададе основателно въпроса- кое е наложило подобно „бързане“ и какви са били аргументите за ускоряване на процеса по декарбонизация при производството на електроенергия.

„Искаме отговори на въпросите от къде и на каква цена ще купуваме енергия след като от един от големите износители на електроенергия, България ще се превърне във вносител. Готови ли сме да оставим без отопление на достъпна цена едни от най-големите градове в България“, добави инж. Кремен Георгиев.

Асоциация на топлофикационните дружества в България се присъедини към Коалиция „-40%“ заедно с десетки общини, партии, синдикати, ВУЗ-ове, енергийни експерти централи и мини. Всички те се обявиха за свикване на Консултативния съвет по Европейската Зелена сделка като орган, консултиращ и подпомагащ Министерски съвет по съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазване, възстановяване и адаптиране на околната среда.

„Настояваме предоговаряне на частта от Плана за възстановяване и устойчивост, свързана с енергийната независимост на България“, заяви категорично инж. Кремен Георгиев. Той подчерта, че  само по този начин ще има възможност да не пострада цялата енергийна система на България и крайният потребител, а бизнесът да не плати високата цена от направената неприемлива и опасна стъпка с поемането на ангажиментите пред Европейската комисия.