Минипарламентът на Перник прие план-сметката за почистването през 2023 година

Минипарламентът на Перник прие план-сметката за почистването през 2023 година

С 31 гласа „за“ Общинският съвет в Перник прие на извънредното си заседание вчера план-сметката за дейностите по чистота за следващата година.

Общият ѝ размер възлиза на стойност 10 249 724, 81 лв., а приходният остатък към края на тази година от такса битови отпадъци (ТБО) е 1 171 704, 60 лв.

В план-сметката за 2023 г. са заложени 1 667 016, 43 лв. за метене, миене и зимно поддържане на площади, алеи, паркови територии, училища, детски градини и гробищни паркове.

Още 225 542, 81 лв. са предвидени за метене, миене и зимно поддържане на улични платна и почистване на битови отпадъци на сервитутни зони на общински пътища. Основна част от разходите са насочени към повишаване на качеството и разширяване на поддържаните площи.