АТДБ ще положи всички усилия за премахване на условието за затваряне на въглищните мощности до 2026 година

АТДБ ще положи всички усилия за премахване на условието за затваряне на въглищните мощности до 2026 година

„Асоциация на топлофикационните дружества в България /АТДБ/напълно подкрепя искането за преразглеждане на поетия ангажимент за намаляване на въглеродните емисии с 40%. За нас реализацията на тази мярка ще доведе до колапс на българската енергетика. Ако това се случи толкова скоро, не само, че ще останем без достатъчно електрическа енергия, а  и градове като Перник, Русе, Сливен и други ще останат без изгодното централно отопление“, заяви председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев.

Според него, затварянето на въглищни мощности в толкова кратък срок ще бъде обществено опасно, особено предвид войната в близост до нашите граници и енергийната криза, ширеща се из цяла Европа, породена от нея.

„Ангажиментът за намаляване на емисиите с 40% е поет без обществено обсъждане и без да се вземе предвид не само интереса на частните дружества, но и интереса на държавата. Без въглищната енергетика обричаме над 100 000 българи на глад и мизерия, обричаме няколко района на обезлюдяване, обричаме и страната ни, защото ще възникне реален риск да сме на тъмно и студено, тъй като вносът на енергия ще се окаже прекалено скъп. Още повече, че затварянето на въглищните централи толкова скоро е в разрез с приетото решение на Народното събрание от 2020 година за запазване на работата им“, подчерта инж. Кремен Георгиев.

Според енергийния експерт, ако до 2026 година бъдат затворени въглищните топлоцентрали,  вероятно голяма част от населението около Стара Загора, Перник и Бобов дол ще емигрират в чужбина, поради липса на възможности за препитание и кариера.

„Подобно решение обрича 3 български региона на тотален икономически колапс! Независимо от плановете за справедлив преход на тези райони, нито един не може да бъде изпълнен в толкова кратък период и за съжаление негативите от порочно изпълнения план за декарбонизация на енергийния сектор ще бъдат усетени, както от всички българи, така и от икономиката на страната ни“, заяви инж. Кремен Георгиев.

Според него, ефективни решения могат да се вземат след оповестяване на пълните резултати от системните анализи от Комисията за енергиен преход пред Народното събрание.

„Първо трябва на национално ниво да вземем решение, което удовлетворява интересите на всички страни и на следващ етап да започнем преговори с ЕК за отпадане на поетите ангажименти, които не могат да бъдат изпълнени без огромни и ненужни щети не само за енергетиката, а и за икономиката на страната“, заяви инж. Кремен Георгиев.