На вниманието на земеделските производители, които са потребители на СЕУ и  ИСАК!

На вниманието на земеделските производители, които са потребители на СЕУ и  ИСАК!

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) уведомява всички земеделски стопани, че

В периода от 18:00 часа на 23.12.2022 г. до 08:00 часа на 09.01.2023 г. интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ и системата за електронни услуги /СЕУ/ ще бъдат временно недостъпни, поради планирано обновяване и надграждане на софтуерната и хардуерна инфраструктура. Това информират от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/

Планираното надграждане е с цел осигуряване на по-високо качество на предоставяните услуги от страна на ДФЗ-РА.