Изграждането на новия пазар се отлага заради промени в поименния списък

Изграждането на новия пазар се отлага заради промени в поименния списък

На последното си заседание пернишкият минипарламент прие предложените от кмета на общината промени в поименния списък на община Перник за 2022 година. Така изграждането на новия пазар на мястото на унищоженото от пожара през ноември миналата година мархи се отлага.  

Припомняме, че според началните идеи на местната администрация на напълно ново, модерно тържище трябваше да бъде изградено там, след като огънят на 26 ноември погълна голяма част от мархито, а общината съобщи, че възнамерява основно да промени централния пернишки пазар и да обнови прилежащата му територия ще бъде обновена. Ясно бе, че изграждането на ново тържище се налагаше заради силно влошените санитарно-хигиенни условия на „Мархи“ след пожара. Имаше изметнати профили и връзки, деформирани ламарини и второстепенни профили на складовите клетки. Освен това елементите в главното електрическо табло бяха напълно разтопени, водосточната тръба бе прекъсната и не можеше да изпълнява функциите си, компрометирани от пожара бяха и 4 колони на междинното ниво и др. Именно тези проблеми налагат изграждането на нов общински пазар, отговарящ на всички изисквания.

Стана ясно обаче, че обновяването на опожареното мархи се отлага, а заложените за обновлението средства в размер на 1,5 милиона лева ще бъдат прехвърлени към други обекти от поименния списък на общината. Обектът обаче ще бъде предложен отново в поименния списък на общинската управа за 2023 година. В момента се извършва проектиране на обекта, стана ясно от докладната на кмета Станислав Владимиров.

Средствата, заделени за новия пазар за тази година, ще отидат за увеличаване на парите за други общински обекти. Сред тях е ремонтът на улица „Благой Гебрев“, който трябваше да е  на стойност 3,1 милиона лева, но е скочил на над 3,4 милиона лева. 500 000 лева е размерът на финансовата корекция на проекта за новите електробуси на Перник, която след промяната в програмата за капиталовите разходи за 2022 година достига общо 5 милиона лева.