КРИБ-Перник има амбицията да се разшири като обедини фирмите от цяла Югозападна България

КРИБ-Перник има амбицията да се разшири като обедини фирмите от цяла Югозападна България

Членовете на РО КРИБ-Перник проведоха годишното си общо събрание. На него присъстваха представители на около 40 фирми от пернишка област. Освен тях присъстваха: заместник-областният управител Илинка Никифорова, председателят на Общинския съвет в Перник Денислав Захариев, заместник- кметове от областта, шефове на институции, представители на КРИБ-София, игуменът на Гигинския манастир- отец Никанор.

 Дневният ред включваше: отчет за периода 2020-2021 г; финансов отчет за този период; избор на управителен и контролен съвет на организацията.

Всички членове предварително бяха запознати с отчетния доклад на председателя Георги Милев за периода 2020-2021 г и с финансовия отчет за този период. Милев припомни причините, поради които не са били проведени годишните събрания през 2020 и 2021 г. – пандемията от коронавирус.

„Въпреки трудностите, които изпитваше бизнесът от разпространението на коронавируса, КРИБ-Перник продължи да работи активно и да съдейства при решаването на възникнали проблеми от различно естество. Не мога да не отбележа, че в лицето на Общинския съвет в Перник сме получавали подкрепа при решаването на много проблеми, за което искам от името на всички членове на нашата организация да благодаря. Бих искал 2020 и 2021 г да ги забравим, макар че те не бяха толкова лоши за нас от финансова гледна точка. През тези години бизнесът осъзна, че някои работници могат ефективно да работят и от вкъщи. Искам да подчертая нещо много важно за изминалите 2020 и 2021 г. През тези години  солидарността между фирмите стана по-добра. Започнахме повече да си помагаме, особено, когато много се увеличи броят на заболелите от COVID19. Имаше дни, когато до обяд ни се налагаше да търсим съдействие за настаняване на наши болни работници в здравни заведения, за да ги спасим. В такива моменти осъзнахме, че когато сме сплотени и си помагаме, можем да помогнем както на нашите близки и роднини, така и на нашите работници, и служители. Тук трябва да изкажа благодарността си към директора на МБАЛ“Р. Ангелова“- д-р Анатоли Митов.

 Поглеждайки към изминалите две години искам да подчертая, че в сметката на нашата организация имаме над 30 000 лева. Това означава, че много пестеливо изразходваме средствата, които постъпват от членски внос. И затова искам да благодаря на всички фирми, които не само редовно си плащат членския внос, но и активно се включват във всички наши инициативи. Такава инициатива е събора на Гигинския манастир, възстановяването на църкви, манастири и други.

Искам да подчертая, че дейността на КРИБ- Перник се разпростира вече не само на територията на ,пернишка област, но и на територията на благоевградска област. На провелото се наскоро събрание на КРИБ-София поех обещание да разширим КРИБ-Перник, така че да се превърне в КРИБ Югозападна България. Вече имаме желаещи фирми от Благоевград,  Гоце Делчев и други населени места да станат членове на КРИБ. Има реална възможност КРИБ Перник да се разрасне и по подобие на ЮЗДП, да станем КРИБ Югозападна България. Пернишката организация на КРИБ в момента е най-голямата в страната, но имаме потенциал да се разширим още повече.

 Използвам възможността, че при нас е Анжела Асенова, за да ви напомня да се възползвате от Арбитражния съд, който е към КРИБ Перник. Той предоставя възможност за съкращаване на съдопроизводството. Искам да подчертая, че нашият Арбитражен съд има европейски правомощия. Той може не само да съкрати процедурата при решаването на различни спорни казуси, но и да я улесни, което е от голямо значение за бизнеса.

Искам тук да подчертая ползата от съвместните ни усилия с Регионалното управление по образованието по отношение на дуалното обучение. Включването на нашите фирми в обучението по практика на ученици от професионалните гимназии ни позволява не само да си осигурим млади кадри, но и да направим предложения за създаването на паралелки, които да подготвят кадри, които са ни необходими. Затова нека и занапред да съдействаме на дуалното обучение в региона като форма за подготовка на кадри, които да се реализират в нашите фирми. Това е възможност не само да решим проблема с недостига на кадри, но и да мотивираме нашите ученици да останат тук и да се реализират при нас.

Ако трябва да обобщя изминалите две години, заради пандемията ограничихме личните ни срещи и дейността ни беше предимно по телефон и чрез имейли. Но въпреки това координирахме дейността си с тази на КРИБ-София. Имам предвид предложението за дотирането на бизнеса заради високата цена на тока. В момента заедно с КРИБ-София се противопоставихме на предложението на политиците за чувствително увеличаване на минималната работна заплата. Лесно е да се увеличи работната заплата, но дали фирмите са в състояние да я платят. А колко още трябва да се обложи с данъци бизнесът, за да се осигурят заплатите на държавните чиновници? Увеличаването на задълженията на държавата също ще се отразят негативно върху бизнеса, защото някой ще трябва да връща тези пари. КРИБ стои твърдо на позицията- да се харчи толкова, колкото е заработено. Искам да обобщя, че КРИБ полага усилия да помогне на бизнеса не само да оцелее в тези трудни времена, но и да може да се развива. Смятам, че така помагаме за стабилността и на страната“, заяви Георги Милев.

След анализа, който той направи за изминалите 2020-2021 г., се пристъпи към избор на управителен съвет на КРИБ-Перник. Присъстващите на годишното общо събрание членове на организацията взеха решение съставът на управителния съвет да продължи да наброява петима членове. Двама от членовете на досегашния управителен съвет- Димитър Живков и Антон Костадинов си направиха самоотвод, поради ангажименти. На тяхно място бяха предложени и единодушно избрани арх. Михаил Михайлов и Марио Агонцев. Освен тях в управителния съвет влизат още: Георги Спасов и Кирил Кирилов.

Членовете на новия управителен съвет избраха единодушно за председател на РО КРИБ-Перник Георги Милев, а за заместник-председател арх. Михаил Михайлов.

Контролният съвет остава без промяна. В него влизат: адвокат Анжела Асенова-председател, а членове- Владислав Димитров и Нацко Миленков.

Новоизбраният председател на регионалната организация на КРИБ-Перник беше поздравен от представителите на КРИБ- София- Галя Петрова и Румяна Георгиева. Галя Петрова благодари на Георги Милев, от името на КРИБ-София, за успешната съвместна работа. Тя подчерта, че с общи усилия двете организации решават жизнено важни проблеми за бизнеса в страната. Според Петрова, не случайно тази година Георги Милев бе удостоен с почетния златен знак на КРИБ -София за заслуги в развитието на организацията на регионално ниво. Освен това, на тазгодишното общо събрание на КРИБ- София, Георги Милев бе преизбран за член на контролния съвет. „Поздравявам новоизбрания управителен съвет на КРИБ-Перник, както и контролния съвет и желая успешна работа за просперитета на бизнеса в страната“, заяви Галя Петрова..

Председателят на Общинския съвет в Перник Денислав Захариев увери ръководството на РО КРИБ-Перник, че ще съдейства максимално за решаването на възникналите проблеми на бизнеса, в името на доброто на работещите и на община Перник.

Поздравление към ръководството на КРИБ-Перник и преизбрания председател направи отец Никанор. Той благодари за съдействието на организацията и подчерта, че благодарение на помощта на бизнеса са възстановени и ремонтирани много църковни храмове в региона.