Значително са намалели болните от варицела и други заразни болести, твърдят от РЗИ

Значително са намалели болните от варицела и други заразни болести, твърдят от РЗИ

Значително са намалели болните от заразни болести в областта през изминалата седмица. Регистрираните заболели са 90, при 132-ма за предходната седмица. Добрата новина информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Почти наполовина е спаднал и броят на заболелите от остри респираторни заболявания и грип. През миналата седмица са констатирани 49 заболели, при 86 за предходната. Заболеваемостта в региона през този период е била 70,06 %оо, при средна за страната 90,69 %оо към 11.12.2022 г.

Другата добра новина е, че има значително намаляване на болните от варицела. През изминалата седмица са установени 59 болни, при 95 за предходната. Заболелите са на възраст от 1 до 46 г. и са от община Перник.  Всички те се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са колективите на: ДГ №11 „Знаме на мира“ – Перник, ДГ „Пролет“, ОУ „Св. Иван Рилски, Х ОУ„ Алеко Константинов“ –Перник, ХІ ОУ „Елин Пелин“ – Перник и СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“.

Редуциран е и броят на заразените от COVID-19. Регистрираните болни са 28, при 34 за предходната седмица. Заболелите са от общините Перник, Брезник, Радомир и Трън. През периода са направени 26 антигенни теста за COVID-19.

Няма увеличаване и на заболелите от скарлатина. През седмицата са констатирани 3-ма и толкова са и през предходната седмица. Заболелите са деца на 4 и 7 години и всички са от Перник.

За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През отминалата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 136 проверки. 44 от тях са относно спазване забраната за тютюнопушене. 20 от проверките са свързани със спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

През седмицата РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 136 проверки от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.