С нарочна декларация Общинският съвет в Перник настоява за средства за ремонта на пътя Рударци – Кладница

С нарочна декларация Общинският съвет в Перник настоява за средства за ремонта на пътя Рударци – Кладница

Проблемът с ремонта на пътя между двете витошка села Рударци и Кладница бе повдигнат още на ноемврийското заседание на пернишкия минипарламент. Тогава бе решено да се подготви и специална декларация, адресирана до висшите компетентни органи в българия. На днешното заседание на Общинския съвет, с двадесет гласа „за“ Общинският съвет в Перник прие Декларация за спешен ремонт на общинския път между селата Рударци и Кладница.

През последните две години и половина по трасето се осъществяваше цялостното преминаване на превозни средства от и за село Кладница и хижа „Селимица“. Причината наложи и ремонтът на републикански път III-1003 „Драгичево – Рударци – Кладница“ заради образувани свлачищни процеси. Всичко това доведе до бързото амортизиране на общинския път, предвиден да обслужва значително по-нискоинтензивен трафик.

С декларацията, адресирана до компетентните институции в Република България, местният законодателен орган настоява за осигуряване на финансови средства за спешно изпълнение на цялостната реконструкция на пътя, включително прилежащата канализационна и водопроводна инфраструктура, съобщава БТА