Свободните работни места на трудовата борса в Перник намаляха

Свободните работни места на трудовата борса в Перник намаляха

С 16 намаляха предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места през изминалата седмица, след като предходната те се увеличиха със 17.  Така свободните места станаха 273. Добрата новина е, че  предлаганите свободни места за безработните с висше образование остават без промяна- 19.

В момента на трудовата борса в Перник  са актуални предложенията за работа на  10 машинни оператори във фармацефтичната промишленост, 35 обслужващи работници в промишленото производство,  15 машинни оператори опаковане, 10 обслужващи магазин,  15  електромонтьори  електронна апаратура, 10 камериерки, 34 чистач -хигиенисти за Перник и 10 сътрудници социални дейности.

Освен това, през отминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  техници-механици, заготвители на активна маса, шлайфисти, електромонтьори, електрозаварчици, охранители, работници в кухня, готвачи, оператори парна преса,  техници телекомуникации, служител човешки ресурси, механошлосери, инженери-производство, бояджии,  служител на гише в пощенска станция, шофьор на товарен автомобил, носач-товарач на стоки, служител във финансова платежна институция, работници сглобяване на детайли,  склададжии, лаборант, биолози, химик-аналитици,  строителен електротехник, помощник-готвачи, шофьор на лекотоварен автомобил, общи работници, юристконсулт, сервитьори, шофьори на автобус, главен счетоводител, готвачи-салатиери, началник-смяна, ветеринарен лекар, кинолог, шофьор на специален тежкотоварен автомобил, аранжори витрина, консултанти продажби, пакетировач, машинен оператор, оператори на робот, снабдител-доставчик, оперативни дежурни, продавач-консултанти, монтажници на хладилни и климатични инсталации, помощник-възпитател, медицинска сестра социални дейности.

През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности. Практиката показва, че обикновено в зимния сезон свободните работни места намаляват. Въпреки това, в пернишки регион в този сезон пазарът е много мобилен. Доказателство за това е фактът, че през предходната седмица свободните места се увеличиха, но през изминалата те отново намаляха. В сравнение със същия период на миналата година, сега предлаганите свободни места за безработни висшисти са повече.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 254 свободни места и 19 за безработни висшисти.