Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски“- домакин по проект  „Игрите в обучението“ на програма Еразъм +

Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св.Иван Рилски“- домакин по проект  „Игрите в обучението“ на програма Еразъм +

За шести пореден път ПГОТ-Перник посреща гости от четири страни по проект на програма Еразъм +. Гимназията изпълнява вече трета година проект “Game literacy and learning”, заедно с партньори от Словакия, Турция, Португалия и Румъния. Проектът се фокусира върху игрите в обучението, които са от ключово значение за най-доброто учене през целия живот. Игрите могат да се използват във всяка класна стая, в почти всяка област на обучение, защото образователните игри са чудесен инструмент за изграждане на основи във всички уроци, дори математика и езикови умения, които днешната училищна програма изисква. Този метод се използва за създаване на иновативни подходи за преподаване, които са предизвикателство за учениците. Целите на проекта са: да обменяме, споделяме и да се възползваме от добри практики в областта на интегрирането на разнообразието от игри в образователния процес, както и да насърчаваме международната и междукултурна среда в нашите училища чрез съвместни преподавателски дейности, които използват най-съвременните игрови инструменти. В рамките на една седмица 50 ученици и учители от пет страни- партньори представиха свои нови идеи за използване на игри в обучението в клас, участваха в интерактивни игри на открито, използваха QR кодове в откриване на забележителности на гр.Перник, изграждаха смесени партньорски екипи в забавни познавателни игри. С помощта на творчески лаборатории учениците сами определиха най-интересните игри, които използват в учебните часове и с много смях, бързина и остроумие организираха състезания с някои от тях. Традициите като движеща сила в обучението бяха акцент  в културната програма на срещата. Участници в срещата по проекта с помощта на филм, предоставен ни с любезното съдействие на община Перник, се запознаха с международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“. Те посетиха крепостта Кракра, историческия и минния музей в град Перник и се запознаха с историята и традициите на града.  С голям интерес гостите разгледаха забележителностите и културното наследство на град София и град Пловдив. Учениците от петте европейски страни имаха за задача да подготвят кратка история и видео за най-впечатляващия ги момент от посещението в България като използват “Storytelling” инструментите, които научиха при изпълнението на този проект- „ Игрите в обучението“.