Ветеринарите получават над 9,2 милиона лева за имунопрофилактика на животните

Ветеринарите получават над 9,2 милиона лева за имунопрофилактика на животните

 Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение за увеличаване на бюджета за 2022 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ с 2 125 027 лв.  Така общият ресурс по помощта се увеличава от 17 000 000 лв. на 19 125 027 лв.

ДФ“Земеделие“ взе решение да разпредели и 9 207 764 лв. за извършените от ветеринарните лекари имунопрофилактични дейности при животните за периода 01.06.2022 – 15.11.2022 г.

Средствата се разпределят по следните направления:

• Имунопрофилактични мероприятия – 1 692 446,89 лв.;

• Клинични изследвания – 2 689 449,03 лв.;

• Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 4 542 506,74 лв.;

• Идентификация на еднокопитни животни – 282,72 лв.;

• Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 283 077,96 лв.