Губернаторът участва в образователен форум

Губернаторът участва в образователен форум

Областният управител Людмил Веселинов взе участие в образователен форум на тема – „Бизнес и образование – заедно ще успеем!“, организирана от професор д-р Марин Маринов. Форумът имаше за цел да предостави информация относно възможностите за образователна реализация и преимуществата които Европейският политехнически университет предоставя.

Платформата включи представяне и обсъждане на предизвикателствата пред образователната система и бизнеса в област Перник, свързани с подготовката на мотивирани млади професионалисти. Присъстващите имаха възможността да се запознаят с презентация, показваща актуалните промени и тенденции в образователната система, професионалното дуално обучение и нагласите на младите за учене и работа. Представяни бяха и добри практики за старт в кариерното развитие, и допълнителна квалификация.

Людмил Веселинов благодари за поканата, като заяви, че съместно с Община Перник ще продължава да насърчава и подпомага образователната дейност в нашия регион. Пожела на всички занимаващи се в сферата на образованието да продължават да вдъхновяват младите хора, като бъдат пример за кариерно развитие.