Новата каса на „В и К“-Перник в центъра на града вече работи на пълни обороти

Новата каса на „В и К“-Перник в центъра на града вече работи на пълни обороти

Наши читатели ни задават въпроса- къде се преместиха касите на „В и К“, след като напуснаха сградата на Минна дирекция. Новата каса на дружеството се намира на центъра на града, до ГУМ, непосредствено до разплащателния център на Изипей.

„Някои абонати ми задаваха въпроса- защо нашата каса е близо до тази на Изипей, след като и там може да се плащат сметките за вода. Да, така е, но на тази каса не се предлагат други, важни за абонатите ни услуги, които им пестят време, каквито се предлагат на нашата каса. За улеснение на нашите абонати, освен плащането на битови сметки за вода, което вече може да става включително и с ваучери за храна,  ще може да се правят справки за стари задължения и сключени споразумения за разсрочване на задължения.  Използвам възможността, за да апелирам към абонатите, които имат натрупани задължения да дойдат при нас, за да направим заедно план за разсрочване, според възможностите им. Нека нашите длъжници не разчитат на това, че ние няма да забележим, че има дългове и те могат да бъдат опростени, заради просрочие. Ние периодично правим проверки на събираемостта и изпращаме покани за доброволно плащане на длъжницитге. Това, че те не са се отзовали на нашата покана, не означава, че ние не сме отбелязали този факт. Нещо повече, това удължава срока за погасяване на дълга и ни дава възможност да заведем съдебен иск. А след приключването на делото, ако длъжниците не се отзоват на поканата ни за доброволно плащане, тогава предоставяме събирането на дължимите суми на частен съдебен изпълнител. Всичко това увеличава допълнително размера на задължението, което е напълно излишно. Искам да посоча, че за 2021 г. само 0.5% са отпадналите по давност задължение на наши абонати към дружеството“, поясни управителят на „В и К“ инж. Борислав Иванов.

Работното време на новата каса ще бъде от понеделник до петък от 08.00ч. до 17.30ч.