Над 34 000 тона слънчоглед получиха стопаните от региона тази година

Над 34 000 тона слънчоглед получиха стопаните от региона тази година

Приключи  жътвата на маслодайния слънчоглед в област Перник. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие“.

Първи приключиха с прибирането на реколтата от слънчогледа стопаните от Земен, които засяха и най-малко площи с тази култура- 377.6  хектара. От тях те получиха 668.3 т продукция, при 1 770 кг среден добив на ха, който е най-ниския в региона.

Перничани създадоха тази година много добра организация по прибирането на слънчогледа. От засетите в общината 2 317.9 ха те получиха 8 112.6 т продукция,  при 3 500 кг среден добив на ха, който е не само най-високия в региона тази година, но е по-висок и от миналогодишния.

Земеделците от Ковачевци- които засяха тази година 510.3 ха със слънчоглед, получиха 1 500 т при  2 939 кг среден добив от ха, който е по-висок от миналогодишния.

Брезничани от засетите в общината 3 225.3 ха получиха 9030.8 т продукция, при 2800 кг среден добив от ха, който е почти колкото миналата година.

Радомирци, които традиционно сеят най-много площи с тази култура в областта, от засетите тази година 5 313 ха получиха 13 282.5 т продукция, при 2 500 кг среден добив от ха, който е колкото миналогодишния.

Земеделските производители от Трън от засетите 679.7 ха със слънчоглед получиха 1 631.3 т продукция, при 2 400 кг среден добив от ха, който е малко по-висок от миналата година.

Стопаните от областта тази година прибраха в складовете си общо 34 225.5 т слънчоглед при 2 651.5 кг среден добив от ха, който е по-висок от миналогодишния.