Свободните работни места на трудовата борса в Перник отново се увеличиха, намаляха тези за хората с висше образование

Свободните работни места на трудовата борса в Перник отново се увеличиха, намаляха тези за хората с висше образование

През изминалата седмица  предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места се увеличаваха със 17, след като през предходната намаляха с 50. Така свободните места станаха 289. За разлика от тях, броят на предлаганите свободни места за безработните с висше образование намаля с 3-ма и достигна 19.

В момента на трудовата борса в Перник  са актуални предложенията за работа на  10 машинни оператори във фармацефтичната промишленост, 35 обслужващи работници в промишленото производство,  15 машинни оператори опаковане,  10 електромонтьори електронна апаратура, 10 камериерки, 33 чистач/хигиенисти за Перник, на 10 обслужващи магазин. През изминалата седмица се появи предложение за робота на 10 сътрудници социални дейности.

Освен това, през отминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители, касиер, техници-механици, заготвители на активна маса, шлайфисти, електромонтьори, електрозаварчици, охранители, работници в кухня, готвачи, оператори парна преса,  техници телекомуникации,  пощенски раздавачи, оператори на машина за леене, служител човешки ресурси, механошлосери, инженери-производство, бояджии,  служител на гише в пощенска станция, шофьор на товарен автомобил, носач-товарач на стоки, служител във финансова платежна институция, отчетник, работници сглобяване на детайли,  склададжии, лаборант, биолози, химик-аналитици,  строителен електротехник, помощник-готвачи, шофьор на лекотоварен автомобил, общи работници, юристконсулт, сервитьори, домашни чистачи, шофьори на автобус, главен счетоводител, готвач-салатиер, началник-смяна, ветеринарен лекар, електромонтьори електронна апаратура, началник-смяна,  шофьор на специален тежкотоварен автомобил, учител по изобразително изкуство, машинисти на пътно-строителни машини, аранжори витрина, консултанти продажби, пакетировач, машинен оператор, оператори на робот, снабдител-доставчик, оперативни дежурни.

През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности. За разлика от други региони, където се наблюдава спад на предлаганите свободни работни места, то в пернишкия, въпреки зимния сезон, има увеличаване и то с 19. В сравнение със същия период на миналата година, сега предлаганите свободни места за безработни висшисти са повече.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 270 свободни места и 19 за безработни висшисти.