Общинският съвет в Брезник даде зелена улица на проект за поставяне на соларни панели на две сгради

Общинският съвет в Брезник даде зелена улица на проект за поставяне на соларни панели на две сгради

Общинският съвет на Брезник даде зелена улица на Общината да кандидатства с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на Община Брезник“ по мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Става въпрос за кандидатстване с проект за монтирането на поставяне соларни панели на сградите на СУ „Васил Левски“ и на общинската администрация. Основната цел  Целта на този проект е да се снижат разходите за електроенергия на двете сгради, които с поскъпването на цената, значително са нараснали.

Местните законотворци бяха единодушни, че дейностите,  описани в разработеното проектно предложение “Подобряване на енергийната ефективност на Община Брезник“, съответстват и отговарят напълно на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Брезник за периода 2014-2020г.